• image1

IP612

Price: 4 USD
Code: IP612
Material: Thủy tinh cao cấp
Made in: Korea
Manufacturer: Glasslock (Samkwang Glass Co., Ltd)

- Thành phần :

+ Thân bằng thủy tinh cao cấp

+ Nắp nhựa

- Thể tích : 250ml

- Kích thước sản phẩm :

86Ø x 74.9 mmH

- Quy cách : 12 chiếc/thùng

- Kích thước thùng catton :

370 * 280 * 95 mmH

Business
0972 446 033
Hotline
043 785 1555