• image1

Set Glasslock IG 805

Price: 46 USD
Code: IG805
Material: Thủy tinh cao cấp
Made in: Korea
Manufacturer: Glasslock (Samkwang Glass Co., Ltd)

Bộ 06 hũ đựng gia vị

+ 3 Hũ thủy tinh hình vuông có dung tích: 500ml, 700ml, 1300ml

+ 3 Hũ thủy tinh hình tròn có dung tích: 400ml, 600ml, 1050ml

Business
0972 446 033
Hotline
043 785 1555